Gezinstherapie

In gezinstherapie maak ik – net als bij relatietherapie – gebruik van de EFT-methode (Emotion Focused Therapy, zie www.eft.nl), gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. Deze therapie is voor gezinnen uitgewerkt door Daniel Hughes onder de naam AFFT (Attachment Focused Family Therapy).  

Indien het gedrag van het kind/de jongere een grote weerslag heeft op de ouders of op het functioneren van het gezin als geheel wordt doorgaans gekozen voor gezinstherapie. Dit betekent niet dat alle gesprekken met het hele gezin zijn. In het begin van de therapie worden gesprekken met ouders en met de jongere apart gevoerd. De AFT-methode maakt onderliggende patronen en emoties duidelijk. De gehechtheidsrelatie van de ouders en de hechtingsbehoeften van het kind worden in kaart gebracht. Hierdoor krijgen ouders meer inzicht in zichzelf en begrijpen ze beter hoe hun emotionele reacties het gedrag van het kind in stand houden. Zodra ouders hun kind beter begrijpen worden hun opvoedingsvaardigheden effectiever en krijgen zij een betere band met hun kind. Kinderen die zich begrepen voelen accepteren de grenzen die hun ouders stellen beter. Doel van de gezinstherapie is een betere communicatie, een beter herstel na een conflict en meer respect voor elkaar.