Kennismaken

Persoonlijk

Na mijn eindexamen VWO in 1983 heb ik Pedagogiek en Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In de pedagogiek staat het gezin centraal, in de psychologie het individu. Ik wist al vanaf het begin dat ik mij wilde specialiseren in kinderen. Na vier jaar studie kreeg ik de mogelijkheid om mee te lopen in een wetenschappelijk onderzoek bij jonge kinderen aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Dit was één van de mooiste ervaringen in mijn leven. Het was spannend om als 24-jarige alleen met mijn vriend in een ver land te wonen en het was boeiend om de ontwikkeling van kinderen van dichtbij mee te maken. Mijn scriptie ging over de relatie tussen de gehoorzaamheid van 18 maanden oude kinderen en de opvoedingsvaardigheden van de moeder. Terug in Nederland heb ik stage gelopen op een afdeling van het LUMC, de Unit voor Chronisch Zieke Kinderen. Dit was mijn eerste kennismaking met multidisciplinaire samenwerking. Tot op heden ben ik voorstander van samenwerking tussen hulpverleners vanuit verschillende invalshoeken, om zo recht te doen aan de veelzijdigheid van mensen.

Na mijn afstuderen in de Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie ben ik aan een promotie-onderzoek begonnen aan de universiteit Leiden. Door wetenschappelijk onderzoek te doen  heb ik met name geleerd om kritisch en creatief te denken en stressbestendig te zijn. In 2002 was ik een proefschrift en drie prachtige kinderen rijker. Ook was ik inmiddels begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog in een gezondheidscentrum te Noordwijk. Hier heb ik het vak in de praktijk geleerd, aangevuld met postdoctorale opleidingen, zowel op het gebied van kinderen, jeugdigen als volwassenen. Daarnaast gaf ik onderwijs aan studenten Gezondheidspsychologie en begeleidde ik stagiaires Ontwikkelingspsychologie. Om mijn ideeën meer vorm te kunnen geven ben ik in 2004 met een eigen praktijk in Leiden gestart. Tevens heb ik van 2005 tot 2013 gewerkt onder de vlag van Transparant, centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. In een multidisciplinair team behandelde ik kinderen, jeugdigen en volwassenen in een langdurig, specialistisch behandeltraject.

Samen met mijn collega Wim Meertens heb ik in de periode 2008-2011 een cursus Kinderen en Adolescenten in de eerste lijn ontwikkeld en als docent gegeven binnen de profielopleiding tot Eerstelijnspsycholoog. Het lesgeven aan en de begeleiding van studenten geven mijn vak diepgang en houden mij als psycholoog scherp en kritisch op mijn eigen functioneren.

In 2013 kwam voor mij en mijn gezin de kans om een jaar in China te wonen. Het bleek een verrijkende ervaring te zijn, niet alleen door de kennismaking met een andere cultuur en de reizen in China, Japan en Vietnam, maar ook doordat ik daar heb ontdekt hoe fijn ik schrijven vind (lees mijn Blogs). Terug in Nederland heb ik besloten meer tijd vrij te maken voor het schrijven. Dit heeft ertoe geleid dat ik niet langer specialistische behandelingen bij Transparant geef, maar mij alleen richt op behandelingen in de basis GGZ vanuit mijn eigen praktijk.

Indien u geïnteresseerd bent in mijn C.V., kunt u bijgaand document openen.

Mijn kracht

Een kracht is alleen een kracht als andere mensen dit zo ervaren. Wat ik vaak te horen krijg is dat mensen bij mij het gevoel hebben dat ik hen echt begrijp, dus niet alleen een luisterend oor bied, maar hen woorden geef of inzichten bied die daadwerkelijk steun geven. Daarbij lever ik maatwerk, dat wil zeggen dat ik gebruik maak van een op de persoon toegesneden methode. In de regel werk ik met zogenaamde ‘evidence-based’ methoden; methoden die hun effectiviteit wetenschappelijk hebben bewezen. Maar daarbij blijf ik voortdurend aftasten of een bepaalde benadering past bij de persoon die ik tegenover mij heb. Tenslotte ben ik als persoon goed toegankelijk; ik spreek de taal van de mensen, niet de psychologentaal, en ik sta u altijd snel te woord als u met een vraag telefonisch of per mail bij mij komt.

Mijn visie

De basis voor het welslagen van een therapie is vertrouwen. Mijn visie is dat mensen alleen open kunnen staan voor verandering wanneer zij hun therapeut vertrouwen. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat is het niet. Het gaat verder dan het beroepsgeheim. Iemand vertrouwen heeft vooral te maken met alles durven zeggen wat je denkt en voelt. En over het algemeen durven mensen dat pas als zij iemand tegenover zich hebben die hen werkelijk begrijpt, die hen niet bekritiseert, zelfs al hebben ze verkeerd gehandeld.

Mijn missie

Mijn missie komt naar voren in mijn logo: de wensbloem [1]. Een wensbloem was ooit een doodgewone paardenbloem, door niemand opgemerkt, maar groeide uit tot een pluizenbol die kinderen graag plukken en hun wensen toevertrouwen. Mijn missie is om de wensen en dromen van mensen die het moeilijk hebben waar te maken. Mensen doen er vaak alles aan om gelukkig te worden: een goede opleiding, een vooraanstaande baan, een mooi huis, maar merken gaandeweg dat ze niet gelukkig zijn. Gelukkig zijn zit in jezelf, in het voelen van je kracht, je eigenheid. Als we die gevonden hebben, en dit is onze missie, dan heeft het pluisje een voedingsbodem.

Mijn passie

Kinderen zijn mijn passie. Ik hou van hun openheid, hun speelsheid en hun zorgeloosheid. Kinderen kunnen zich aan je toevertrouwen zonder schroom en dubbele bodems. Bij kinderen met problemen en bij veel volwassenen zijn deze eigenschappen soms bedekt door datgene wat ze mee hebben gemaakt. Ik zie het als een uitdaging om hen te helpen dit te ontdekken.


[1] Met dank aan Shiri Esh-Har, die dit logo voor mij en mijn collega Keren Amouyal heeft ontworpen. Irene Cécile heeft dit nog verder vormgegeven in deze website.