Kwaliteit

Registraties en nascholing

Irma Röder voldoet aan de eisen die aan een GZ-psycholoog werkzaam in de Generalistische Basis GGZ worden gesteld. Zij is ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog (nr. 29057471225). Bovendien is zij geregistreerd systeemtherapeut en kinder-en jeugdpsycholoog (specialist).

Zij is aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen) (registratienr. 4294), de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie-en Gezinstherapeuten) (registratienr. 13813) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland) (registratienr. 34335). Lidmaatschap van deze verenigingen is alleen mogelijk bij aangetoonde bekwaamheid en bevoegdheid. In 2020 is zij gevisiteerd op basis van LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

2020

Haar registraties en lidmaatschappen waarborgen haar kwaliteit. Dit betekent dat zij gebonden is aan de normen van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen alsmede aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Ik onderhoud mijn vakkennis en vaardigheden door het lezen van vakliteratuur, intervisie met andere vrijgevestigde GZ-psychologen en systeemtherapeuten, alsook door het volgen van nascholing.

Mijn kwaliteitsstatuut is hier te downloaden.

Tijdens langdurige afwezigheid regel ik waarneming door een collega-psycholoog, die eveneens als vrijgevestigd GZ-psycholoog werkzaam is, te weten: Keren Amouyal.

Privacy

Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (zie Aanmeldingsformulier). In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, de duur en het resultaat van de behandeling.

In het kader van de AVG, de privacywetgeving, verzoek ik u geen persoonlijke informatie te sturen via mail, Whatsapp of sms.

Wettelijk gezien zijn BIG-geregistreerde hulpverleners verplicht geanonimiseerde –dus niet naar u herleidbare- gegevens aan te leveren aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit voor aanvang van de behandeling kenbaar maken en hiertoe een Privacyverklaring ondertekenen.

Mijn privacyregelement is hier te downloaden.

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over mijn praktijk is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan de orde te stellen, anders bestaat de kans dat irritaties zich opstapelen. U kunt dit via de mail of telefoon doen en ik zal hierna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Mocht dit overleg niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de LVVP voor informatie over het klachtenreglement voor vrijgevestigden.