Relatietherapie

Bij relatietherapie kan gedacht worden aan verschillende soorten relaties, waarbij de (homoseksuele of heteroseksuele) partnerrelatie de meest voorkomende is. Andere mogelijkheden zijn: broer-zus, vader/moeder-volwassen zoon/dochter, vriend(inn)en.

Sinds 2011 werk ik volgens de EFT-methode (Emotion Focused Therapy, zie www.eft.nl), gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. Deze vorm van relatietherapie gaat verder dan leren goed te communiceren. Het maakt onderliggende patronen en emoties duidelijk. Daarbij wordt de hechtingsbehoeften van beide partners in kaart gebracht. Onbegrip is vaak de kern van relatieproblemen, met verwijten over en weer. Zodra partners beter in staat zijn de emotionele behoeften van elkaar te herkennen en erop te reageren, voelen zij zich beiden doorgaans sterker verbonden met elkaar.