Samenwerking

Als solopraktijk werk ik niet alleen. Ik onderhoud nauw contact met andere vrijgevestigde GZ-psychologen en Kinder-en jeugdpsychologen uit deze regio Zuid-Holland Noord (zie www.zpjeugd.nl). In geval van wachttijden verwijzen wij naar elkaar door. Het komt regelmatig voor dat wij verschillende mensen uit één gezin naast elkaar behandelen. Om de behandelingen goed op elkaar te kunnen afstemmen is er tussentijds overleg tussen de behandelaars, indien de cliënt hiervoor toestemming geeft. In de intervisiebijeekomsten bespreken wij intern verschillende behandelingen, met het oog op deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei.

In het gezondheidscentrum ‘Leidse Hout’ werken verschillende disciplines, waaronder huisartsen, apotheek en fysiotherapeut. Op onze afdeling Psychologie zijn de volgende vrijgevestigde praktijken werkzaam: Keren Amouyal, psychotherapeut SGGZ, Joyce Zwetsloot, systeemtherapeut, Dana Popa, transcultureel systeemtherapeut, Chris Dijkhuizen, GZ-psycholoog. Wij hebben regelmatig overleg in de vorm van intervisie.

In het gezondheidscentrum zijn drie kinderpraktijken gevestigd, met wie ik nauw samenwerk en overleg: Marije Assink, orthopedagoog,  Femke Tijsma, speltherapeut en Daniëlle Hendriks, orthopedagoog gespecialiseerd in slaapproblemen.

Volwassenen die een behandeling in de specialistische GGZ nodig hebben verwijs ik door naar Transparant, centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, gevestigd aan de Herengracht 100 te Leiden, of naar vrijgevestigde psychotherapeuten: Keren Amouyal, Annah Planjer, Tanja den Blijker, Lucie Timmers.

Mijn intervisiegroep van vrijgevestigde GZ-psychologen bestaat uit: Jeanine Rulkens, Anne Sliphorst, Mattea Spatharakis, en Xandra van der Steen. Zie onze gezamenlijke website.

Mijn intervisiegroep van systeemtherapeuten bestaat uit: Marjolijn van der Est en Paula Portegies.

Mijn samenwerking in de eerstelijn heeft geleid tot de ontwikkeling van een multidisciplinair behandelprogramma voor kinderen van 9-12 jaar met overgewicht en bewegingsbeperkingen, genaamd Fit: vet fun! Samen met fysiotherapeut Cécile Röst en diëtist Hanneke Kusse start elk half jaar een nieuwe groep. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Hanneke Kusse: tel. 06-30900655.

Download folder Fit: vet fun!