Volwassenen

Na het intakegesprek en eventueel een psychologisch onderzoek geef ik u in een persoonlijk gesprek advies over de mogelijkheden voor psychologische behandeling. Richtlijn voor een behandeling in de basis GGZ is een behandelduur van 5-12 gesprekken. Indien een langerdurende behandeling noodzakelijk is, is een doorverwijzing naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk. Daartoe beschik ik over een breed netwerk van collega-hulpverleners, zodat na overleg met u een gerichte doorverwijzing mogelijk is.

Kenmerkend voor een behandeling in de basis GGZ is dat deze kortdurend en oplossingsgericht is. Dit betekent dat we kijken naar hoe u gebruik kunt maken van uw eigen kracht om de klachten te verhelpen. Inzicht in hoe uw klachten mogelijk zijn ontstaan vormt hierin een belangrijk onderdeel.

In de gesprekken gaan wij in op een ingrijpende levensgebeurtenis die nog steeds moeilijk voor u is. Het kan ook zijn dat er niet zo’n gebeurtenis aan te wijzen is. In dat geval kiezen we iets waar u in de afgelopen twee weken tegenaan bent gelopen en/of wat u zeer heeft geraakt. Hoe klein het voorval ook is, vaak schuilt er een gevoel of een gedachte achter die ervoor zorgt dat u er niet zomaar overheen kunt stappen. Zodra we die hebben gevonden kunnen we ermee aan de slag. Ik maak gebruik van technieken uit verschillende therapeutische invalshoeken, zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT), de oplossingsgerichte therapie, ACT (Acceptance Commitment Therapy), EMDR (traumabehandeling), aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness) en cliënt-gerichte psychotherapie (o.a. EFT). Doel van de therapie is dat u inzicht krijgt in uw gevoelens, anders tegen een voorval aan gaat kijken en er anders mee om leert gaan. In geval van traumabehandeling is het doel van de therapie dat uw gevoelens minder overweldigend zijn.

Voor het welslagen van de therapie is het veelal nodig om bepaalde oefeningen of opdrachten te doen. Welke oefeningen u gaat doen gebeurt altijd in overleg. U doet geen dingen waar u niet achter staat.

Er vindt regelmatig een mondelinge evaluatie plaats waarin we, eventueel aangevuld met scores op vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring). Op basis hiervan bespreken we of het behandelingsplan moeten aanpassen of dat de behandeling afgesloten kan worden. Ook kan een verwijzing naar de specialistische GGZ nodig zijn. Dit wordt altijd in overleg gedaan.